เล็ปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนู ความจริงเป็นโรคติดต่อที่มีมาแต่เก่าก่อน แต่เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องเพราะมีคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างผิดสังเกต โดยเฉพาะในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคอีสาน และขณะนี้ก็พบในทุกภูมิภาคแล้ว ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วมหรือมีน้ำขัง อาจพบโรคนี้แพร่กระจายได้มากขึ้น

ชื่อภาษาไทย 
ไข้ฉี่หนู, เล็ปโตสไปโรซิส

ชื่อภาษาอังกฤษ 
Leptospirosis