มักเกิดขึ้นฉับพลันด้วยอาการไข้สูง บางคนอาจมีอาการตัวร้อนตลอดเวลา หรือหนาวสั่นมาก

ในระยะแรกอาจมีอาการไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ ต่อมาไอมีเสมหะขุ่นข้นออกเป็นสีเหลือง สีเขียว สีสนิมเหล็ก หรือ
มีเลือดปน

บางคนอาจมีอาการเจ็บแปลบในหน้าอกเวลาหายใจเข้า หรือไอแรงๆ บางครั้งอาจปวดร้าวไปที่หัวไหล่ สีข้าง หรือท้องต่อมาจะมีอาการหายใจหอบเร็ว

บางคนอาจเป็นไข้หวัดนำมาก่อนแล้วจึงมีอาการไอ และหายใจหอบตามมา

ในเด็กเล็กที่เป็นปอดอักเสบ จะมีอาการหายใจหอบเร็วเกินเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้

  • อายุ 0-2 เดือน หายใจเกินนาทีละ 60 ครั้ง
  • อายุ 2 เดือน - 1 ขวบ หายใจเกินนาทีละ 50 ครั้ง
  • อายุ 1-5 ขวบ หายใจเกินนาทีละ 40 ครั้ง

การดำเนินโรค

เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่มักจะหายได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้ามีภาวะติดเชื้อร้ายแรง (เช่น เชื้อซาร์ส เชื้อรา เชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัส) หรือพบในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำก็อาจดื้อต่อการรักษาเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงตายได้ภายในเวลาไม่นาน

ภาวะแทรกซ้อน

อาจทำให้เป็นฝีในปอด ภาวะมีหนองในโพรง เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

บางคนอาจมีการแพร่ของเชื้อเข้ากระแสเลือด กลายเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ข้ออักเสบเฉียบพลัน หรือเลือดเป็นพิษ ที่ร้ายแรงคือ ภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ซึ่งอาจทำให้ตายได้รวดเร็วมักจะพบในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

การแยกโรค

ในระยะแรกที่มีอาการไข้ร่วมกับไอ อาจต้องแยกออกจากสาเหตุอื่น เช่น

  1. ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีไข้ ไอ มีน้ำมูกใส โดยที่ไม่มีอาการหายใจหอบ ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนจะมีไข้อยู่นานประมาณ 2-4 วัน ก็ทุเลาไปได้เอง
  2. หลอดลมอักเสบ ผู้ป่วยจะมีไข้ ไอมีเสมหะ อาจเป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีเขียว โดยไม่มีอาการหายใจหอบ
  3. วัณโรคปอด ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ ไอมีเสมหะ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด บางคนอาจไอมีเลือดปน

อาการมักจะเป็นเรื้อรังเป็นสัปดาห์ๆ หรือเป็นแรมเดือน

ในระยะที่มีอาการหายใจหอบ อาจต้องแยกออกจากสาเหตุอื่น เช่น

  1. คอตีบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอมีเสียงแหบห้าว หายใจหอบ คอบุ๋ม กระสับกระส่าย
  2. ภาวะมีน้ำหรือหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด ผู้ป่วยจะมีไข้แน่นหน้าอก หายใจหอบ อาจมีอาการเจ็บแปลบในหน้าอกเวลาหายใจเข้าหรือไอแรงๆ
  3. มะเร็งปอด หรือวัณโรคปอดระยะรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอเรื้อรังนำมาก่อน แล้วต่อมาจะมีอาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หายใจหอบตามมา ผู้ป่วยมักมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วย
  4. โรคหืดจากหลอดลมอักเสบ ผู้ป่วยจะมีไข้ ไอมีเสมหะ หายใจหอบ หายใจมีเสียงวี้ดๆ (แบบโรคหืด)