เมื่อผู้ป่วยหมดสติทันที ไม่หายใจและไม่กระดุกกระดิกเลย (ถ้าคลำชีพจรที่คอจะพบว่าคลำชีพจรที่คอไม่ได้) ให้เป่าปากช่วยหายใจและนวดหัวใจ.