1. ให้ช่วยผู้จมน้ำขึ้นจากน้ำโดยเร็วที่สุด ถ้าแน่ใจว่า "ช่วยเป็น" และ ตนเองไม่จมน้ำไปด้วย.
  2. ถ้าผู้ป่วยยังรู้สติดีและหายใจได้ดี ให้ผู้ป่วยนอนราบกับพื้น, เช็ดตัวให้แห้ง, ให้ความอบอุ่น.
  3. ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ไอและอาเจียนให้ผู้ป่วยนอนตะแคงควํ่า (ดังรูป) เพื่อให้อาเจียนและเสมหะไหลออกได้ง่าย เช็ดตัวให้แห้งและให้ความอบอุ่น.

    จมน้ำหรือตกน้ำ

  4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ รีบช่วยหายใจโดยวิธี เป่าปาก (รูป ซ. เป่าปากช่วยหายใจ). ถ้าเป่าไม่เข้า (เป่าแล้วหน้าอกไม่ขยาย) ให้อัดท้อง ในท่านอนหงาย (รูป ญ.วิธีการอัดท้องโดยกำหมัดเข้าใต้อัดยอดอกในท่านอนหงาย) หรือให้จับนอนควํ่าพาดตักหรือเข่าให้หัวทิ่ม แล้ว ตบหลัง (รูป ง. วิธีการตบหลัง) แล้วเป่าปากใหม่.
  5. กรณีผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ และไม่กระดุกกระดิกเลย (หรือคลำชีพจรที่คอไม่ได้) ให้ช่วยคืนชีพโดยการ เป่าปาก และ นวดหัวใจ.
  6. รีบนำส่งโรงพยาบาล.