1. รีบปิดสวิตซ์ไฟทันที ถ้าทำได้.
  2. ถ้าไม่สามารถปิดสวิตซ์ไฟได้ ห้ามใช้มือจับต้องคนที่กำลังถูกไฟช็อต, ให้ยืนในที่แห้ง, แล้วใช้สิ่งที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่น ไม้ เก้าอี้ไม้) เขี่ยตัวผู้ป่วยออกจากสายไฟ หรือเขี่ยสายไฟออกจากผู้ป่วย.
  3. เมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้ผู้ป่วยนอนหงาย, ถ้าหยุดหายใจให้ เป่าปากช่วยหายใจ (ดูรูป ซ. วิธีเป่าปากช่วยหายใจ). ถ้าไม่หายใจและไม่กระดุกกระดิกเลยหรือคลำชีพจรไม่ได้ให้ นวดหัวใจ ด้วย, แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล.

ไฟฟ้าช็อต