1. ถ้าหยุดหายใจให้ เป่าปากช่วยหายใจ (ดูรูป ซ. วิธีเป่าปากช่วยหายใจ) ถ้าไม่กระดุกกระดิกเลยหรือคลำชีพจรไม่ได้ด้วย ให้ นวดหัวใจ จนกว่าผู้ป่วยตื่นหรือหายใจได้เอง.

    หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
     
  2. ถ้าหายใจเองได้ มัก เป็นลมหน้ามืดแล้วหมดสติ.
  3. ถ้ามีเลือดออก ให้ทำ การห้ามเลือด.
  4. ถ้าชัก ให้ปฐมพยาบาลแบบอาการชัก (ชัก, ชักจากไข้(มักพบในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี), ชักในคนเป็นเบาหวาน (ที่กินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวาน), ชักในโรคลมบ้าหมู.)
  5. ถ้าเป็นเบาหวาน, โรคเรื้อรัง, ขาดอาหาร หรือเมาสุรา ให้ดื่มน้ำหวานถ้ายังกลืนได้. ถ้ากลืนไม่ได้ รีบพาไปหาหมอเพื่อฉีดกลูโคสและหาสาเหตุ.
  6. ถ้าไม่ดีขึ้นหรือไม่รู้สาเหตุ ให้พาไปหาหมอ.