1. ถ้ามีเลือดออก ให้ทำ การห้ามเลือด.
 2. ควรรีบพาไปหาหมอ ถ้าบาดแผลขนาดใหญ่ แผลแยกกว้าง แผลลึก เลือดออกมาก แผลถูกแทงบริเวณท้อง หน้าอก หรือหลัง บาดแผล ที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เช่น รถชน ตกจากที่สูง) บาดแผลที่สกปรกชะล้างออกยาก หรือบาดแผลตะปูตำ หรือสัตว์กัด (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป).
 3. บาดแผลเล็กน้อย
  1. ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด (เช่น น้ำก๊อก น้ำสุก) กับสบู่.   
  2. ใช้ไม้พันสำลีหรือผ้าก๊อซซับให้แห้ง.
  3. เช็ดรอบแผลด้วยน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน, แอลกอฮอล์ หรือ ทิงเจอร์ใส่แผลสด อย่าเช็ดที่แผล.
  4. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซหรือแผ่นปิดแผลสำเร็จรูป ห้ามถูกน้ำ.
  5. ทำแผล (ดู "วิธีทำแผล") วันละ 1-2 ครั้ง ระวังไม่ให้แผลถูกน้ำจนกว่าแผลจะหาย.
  6. ถ้าแผลติดเชื้อ เป็นหนอง หรือมีไข้ ควรไปหาหมอเพื่อพิจารณาให้ ยาปฏิชีวนะ.

วิธีทำแผล

วิธีทำแผล

 1. ก่อนจะทำแผล ต้องล้างมือให้สะอาด ทุกครั้ง.
 2. เปิดแผล.
 3. ใช้สำลีชุบน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน แอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ใส่แผลสด เช็ดผิวหนังรอบแผลจากขอบแผลวนออกข้างนอกทางเดียว ไม่ให้เช็ดลงในแผลหรือวนกลับไปกลับมา (ดูรูป).
 4. ใช้สำลีชุบน้ำเกลือ ล้างแผลเช็ดเบาๆ ในตัวแผล เพื่อชะคราบน้ำเกลือออกไป ระวังอย่าเช็ดหรือถูแรงเกินไป แล้วใช้ไม้พันสำลีหรือผ้าก๊อซซับให้แห้ง.
 5. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ หรือแผ่นปิดแผล สำเร็จรูป.

หมายเหตุ* บาดแผลในที่นี้หมายถึงบาดแผลที่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด ผู้ที่จะทำแผลให้ผู้อื่นต้องไม่มีบาดแผลที่มือและแขนของตนเอง ถ้ามีถุงมือยางควรใส่ถุงมือด้วย.