ไข้หวัดเป็นโรคติดเชื้อยอดฮิตสำหรับทุกคน นับว่าเป็นโรคที่เป็นเองหายเอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาอะไรพิเศษ ยาจำเป็นคือพาราเซตามอล ลดไข้ แก้ปวด เฉพาะเมื่อมีไข้สูงหรือปวดศีรษะ

ข้อผิดพลาดคือ มีการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็นอย่างพร่ำเพรื่อ ซึ่งไม่เพียงไม่ได้ประโยชน์ เนื่องจากมันไม่ได้มีส่วนฆ่าเชื้อไวรัสหวัดที่เป็นสาเหตุแล้ว ยังอาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาง่าย แพ้ยาง่าย และทำให้ร่างกายอ่อนแอตามมาได้

ดังนั้น จึงควรเรียนรู้วิธีดูแลไข้หวัดด้วยตนเอง อย่างประหยัดและปลอดภัย

ชื่อภาษาไทย
ไข้หวัด

ชื่อภาษาอังกฤษ
Common cold, Upper respiratory tract infection (URI)

ความชุก

โรคนี้พบได้บ่อยในทุกวัย บางคนอาจเป็นปีละหลายครั้ง โดยเฉพาะในเด็กเล็กอาจเป็นไข้หวัดเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง (หรือมากกว่า)

เมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันตัวเชื้อไวรัสชนิดต่างๆมากขึ้น ก็จะป่วยเป็นไข้หวัดห่างขึ้น และมีอาการน้อยลงไป