1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด (เช่น น้ำก๊อก น้ำสุก) กับสบู่ เอากรวดดินที่มีอยู่ในแผลออกให้หมด.
  2. เช็ดรอบแผลด้วย น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน, แอลกอฮอล์ หรือ ทิงเจอร์ใส่แผลสด.
  3. ไม่ต้องปิดแผล. ระวังอย่าให้ถูกน้ำ.
  4. ทำแผล (ดู "วิธีทำแผล") วันละ 1-2 ครั้ง.
  5. ถ้าแผลลึก ติดเชื้อเป็นหนอง หรือมีไข้ ควรไปหาหมอ.

หมายเหตุ* บาดแผลในที่นี้หมายถึงบาดแผลที่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด ผู้ที่จะทำแผลให้ผู้อื่นต้องไม่มีบาดแผลที่มือและแขนของตนเอง ถ้ามีถุงมือยางควรใส่ถุงมือด้วย.