1. บีบให้เลือดชะเอาสิ่งสกปรกออกมาบ้าง.
  2. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด (เช่น น้ำก๊อก น้ำสุก) กับสบู่.
  3. เช็ดรอบแผลด้วย น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน, แอลกอฮอล์ หรือ ทิงเจอร์ใส่แผลสด.
  4. พันรัดให้ขอบแผลติดกัน และไม่ให้ถูกน้ำ.
  5. ถ้าแผลสะอาดไม่อักเสบ ไม่ต้องเปิดแผล หรือทำแผล ถ้าแผลสกปรก หรืออักเสบให้ทำแผล (ดู "วิธีทำแผล") วันละ 1-2 ครั้ง.
  6. ถ้าแผลติดเชื้อ เป็นหนอง หรือมีไข้ ควรไปหาหมอ.

หมายเหตุ* บาดแผลในที่นี้หมายถึงบาดแผลที่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด ผู้ที่จะทำแผลให้ผู้อื่นต้องไม่มีบาดแผลที่มือและแขนของตนเอง ถ้ามีถุงมือยางควรใส่ถุงมือด้วย.