ผึ้ง แตน ต่อ ต่อย

แผลแมลงกัดต่อย  ผึ้ง แตน ต่อ ต่อย

  1. ใช้หลอดดูดนม (หลอดกาแฟ) เล็กๆแข็งๆ หรือปลายด้ามปากกาลูกลื่นที่ถอดไส้ปากกาออกแล้วครอบจุดที่ถูกกัด, กดลงให้เหล็กในโผล่, แล้วดึงเอาเหล็กในออก ถ้าทำได้ทันทีและทำได้สำเร็จ ถ้าบริเวณที่ถูกต่อยบวมแล้ว อย่าไปบีบเค้นเพื่อเอาเหล็กในออก เพราะจะทำให้อักเสบมากขึ้น.
  2. ให้หัวหอมผ่าครึ่ง เอาด้านที่ผ่าถูบนผิวหนังบริเวณที่ถูกแมลงกัดหรือต่อย ทำซ้ำทุก 5 นาที.
  3. ทาแผลด้วย ครีมไตรแอมซิโนโลน หรือ แอมโมเนีย.
  4. ถ้าปวด กิน ยาแก้ปวด, แล้วใช้น้ำแข็งประคบ.
  5. ถ้าหนังตาบวมหรือหายใจไม่สะดวก หรือถูกต่อยหลายแห่ง รีบไปหาหมอเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม.

ตะขาบ แมงมุม แมงป่อง กัด

  1. ทาแผลด้วย ครีมไตรแอมซิโนโลน หรือ แอมโมเนีย.
  2. ถ้าปวด กิน ยาแก้ปวด, ใช้นำ้แข็งประคบ.
  3. ถ้าปวดมาก ควรพาไปหาหมอ อาจต้องฉีดยาชาให้หายปวด.

หมายเหตุ* บาดแผลในที่นี้หมายถึงบาดแผลที่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด ผู้ที่จะทำแผลให้ผู้อื่นต้องไม่มีบาดแผลที่มือและแขนของตนเอง ถ้ามีถุงมือยางควรใส่ถุงมือด้วย.