มีอาการไข้สูงตลอดเวลา กินยาลดไข้มักจะไม่ทุเลา, อาจมีอาการปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องผูก หรือถ่ายเหลว, เบื่ออาหาร. ไข้จะเป็นเรื้อรังนานเป็นสัปดาห์ขึ้นไป.

หากสงสัย ควรไปหาหมอ. ถ้าตรวจพบว่าเป็นไข้ไทฟอยด์ หมอจะให้ ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เช่น อะม็อกซีซิลลิน หรือ โคไตรม็อกซาโซล นาน 14 วัน.

การป้องกัน

  1. กินอาหารที่สุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม, ดื่มน้ำสะอาด, ควรล้างมือก่อนเปิบข้าวและหลังถ่ายอุจจาระ.
  2. ใช้วัคซีนป้องกัน.