1. ใช้ ยาหยอดตาที่เข้ายาปฏิชีวนะ, หรือ ยาป้ายตาเทอร์ราไมซิน.
  2. ถ้าเคยมีประวัติแพ้ยา หรือมีอาการตาพร่ามัว, ปวดตารุนแรง, หรือรูม่านตาทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน, หรือไม่ดีขึ้นใน 5 วัน, หรือพบในทารกแรกเกิด ควรรีบไปหาหมอ.