โรงพยาบาล

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากร่วมสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่าจะส่งจำนวนเท่าไร ไปให้กับโรงพยาบาลไหนที่เดือดร้อน เร่งด่วน infoAid จะเป็นสื่อกลางในการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง ไม่ซ้ำซ้อนแด่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเรา

ขั้นตอนการบริจาคให้โรงพยาบาล

1
icon computer
ดูความต้องการทางเว็บไซต์ infoAid.org
2
icon phone
095-464-5669
โทรมาที่ infoAid แจ้งความต้องการบริจาค
หรือ
สมทบทุน
ผ่านทาง
3
icon callcenter
infoAid ประสานงาน
แจ้งชื่อ/เบอร์ ร.พ. ให้
กับผู้บริจาค
4
icon callcenter
ผู้บริจาคส่งของบริจาค
ไปยัง ร.พ. ที่ต้องการ

สถานการณ์ความต้องการ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ