กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน คนพิการ ผู้หญิง ผู้หญิงตั้งครรภ์ จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 infoAid เป็นสื่อกลางในการแจ้งยอดความต้องการทรัพยากรต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยให้พวกเราคนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ร่วมสนับสนุนสิ่งของให้กลุ่มเปราะบาง 095-464-5669 กรอกฟอร์มต้องการความช่วยเหลือ แผนที่ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่