มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ปัญหาที่พบ

ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต กระทบกับการดูแลบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะความยากลำยากอยู่เดิม เข่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ป่วยเรื้อรัง ต้อง กินยาเป็นประจำ มีภาวะความพิการ ต้องการอุปกรณ์ สนับสนุนการดำรงชีวิต เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยา เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แอลกอฮอล์ สำลีทำแผล หน้ากากอน่มัยหรือหน้ากากผ้า สายดูดเสมหะ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งค่าเช่าย้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ประสบความเครียด

เด็ก

ผู้สูงอายุ

คนพิการ

ผู้หญิง

จำนวน 200 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวนราวดี อินทวงศ์

ที่อยู่จัดส่ง :
...

โทรหามูลนิธิ
0911645163
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก6,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก800

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก800

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก800

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก800

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020