ความเคลื่อนไหว

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63

เตรียมเฝ้าระวังการกลับมาระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง ด้วยการส่งความช่วยเหลือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร

อ่านต่อ…

WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63

InfoAid ร่วมส่งน้ำใจและเป็นกำลังใจให้ผู้เปราะบางกลุ่ม LGBTQ+

อ่านต่อ…

WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63

15 มิถุนายน 2563 ในเดือนมิถุนายนนี้ InfoAid ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและอัพเดทความเคลื่อนไหว ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/InfoAidPlatform/ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อเราได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

อ่านต่อ…

WEEKLY NEWSLETTER 08/06/63

ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน 🙂

อ่านต่อ…

เพราะแต่ละคนมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

infoAid ให้ความสำคัญกับการระดมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนแต่ละกลุ่มที่ไม่ใช่เพียงชุดยังชีพแบบมาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ…

ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมกันช่วยส่งสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบาง

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านั้น วันนี้ infoAid ขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ…