ความเคลื่อนไหว

เพราะแต่ละคนมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

infoAid ให้ความสำคัญกับการระดมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนแต่ละกลุ่มที่ไม่ใช่เพียงชุดยังชีพแบบมาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ…

ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมกันช่วยส่งสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบาง

ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านั้น วันนี้ infoAid ขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ…

infoAid ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันส่งเวชภัณฑ์จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ

infoAid ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันส่งเวชภัณ

อ่านต่อ…