ความเคลื่อนไหว

infoAid ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันส่งเวชภัณฑ์จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ

infoAid ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันส่งเวชภัณ

อ่านต่อ…