มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)

SWING มีเป้าหมายในการช่วยเพื่อนๆ พนักงานขายบริการทางเพศที่เป็นผู้ชายให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงยังจัดการสอนภาษาอังกฤษและให้การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการทำงานและดำเนินชีวิตของพวกเขา SWING มีคลินิกให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานบริการ โดยเป็นคลินิกที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถตรวจเลือดและตรวจหาโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหรือเอชไอวีได้

ปัญหาที่พบ

– อาหารไม่เพียงพอ, ตกงาน, ไม่มีรายได้, ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น แมสค์), ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์

พนักงานบริการ

จำนวน 490 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม

ที่อยู่จัดส่ง :
อาคาร 3 ชั้น 5 ซ.พัฒน์พงศ์ ถ.สีลม บางรัก

โทรหามูลนิธิ
0816266538
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 200

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 203

กระดาษชำระ (ม้วน)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0