เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ทำงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุก ๆ เรื่องให้กับเด็กและเยาวชน

ปัญหาที่พบ

– เด็กอยุ่กับผู้สูงอายุในชุมชน มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ มีหนี้สินมาก
– พ่อแม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด (กรุงเทพและปริมณฑล)
– ปัจจุบันพ่อแม่เด็กหลายคนตกงานเพราะวิกฤติ โควิด -19
– ในช่วงนี้นอกจากหนี้สินแล้วเด็กและผู้สูงอายุในชุมชน ยังมีปัญหาขาดอุปกรณ์การป้องกันโรคโควิด -19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เด็ก

ผู้สูงอายุ

จำนวน 77 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นายเสาศิลป์ เพ็งสุวรรณ

ที่อยู่จัดส่ง :
57 หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180

โทรหามูลนิธิ
0800548081
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก300

ยอดบริจาคแล้ว 1050

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 420

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 140

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 100

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 20

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 20

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 35

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 35

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020