แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ต.ป่ามะม่วง

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นแผนงานที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งแผนงานที่ทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมทางเพศมากขึ้น และผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าถึง “สุขภาวะ” ได้มากขึ้น

ปัญหาที่พบ

– ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถูกทอดทิ้ง, ผู้หญิงและเด็กถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว, ผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงท้องไม่พร้อม

เด็ก

ผู้สูงอายุ

ผู้หญิง

หญิงตั้งครรภ์

จำนวน 30 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณวราภรณ์ แช่มสนิท

ที่อยู่จัดส่ง :
325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 73170

โทรหามูลนิธิ
0874976290
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 100

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก36

ยอดบริจาคแล้ว 36

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0