โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก ฝังตัวอยู่ในชุมชน งานปัจจุุบัน เน้นการทำงานกับเด็กและเยาชน

งานด้านเด็ก คือการสร้างทีมกลไก เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัวตำบลกะฮาด มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี มีระยะเวลาดำเนินงาน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 63 ส่วน

งานเยาวชน เป็นการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนเปราะบางที่อยู่ในสถานพินิจฯชัยภูมิ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา เพื่อให้เยาวชนประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ และเข้าสู่บริการทาสุขภาพ

ปัญหาที่พบ

– ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนมีฐานะยากจน
– จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ครอบครัวตกงาน อยู่ในภาวะยากลำบาก

เด็ก

จำนวน 130 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวเมธาวี นินนานนท์

ที่อยู่จัดส่ง :
139/2 ม.10 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240

โทรหามูลนิธิ
0818789946
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก2,250

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก990

ยอดบริจาคแล้ว 1260

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก990

ยอดบริจาคแล้ว 1260

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก550

ยอดบริจาคแล้ว 200

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 100

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 100

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก350

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก300

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก300

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก300

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก300

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก192

ยอดบริจาคแล้ว 108

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก150

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก150

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก150

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 20

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก75

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก39

ยอดบริจาคแล้ว 11

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก11

ยอดบริจาคแล้ว 64

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020