โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็ก ฝังตัวอยู่ในชุมชน งานปัจจุุบัน เน้นการทำงานกับเด็กและเยาชน

งานด้านเด็ก คือการสร้างทีมกลไก เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัวตำบลกะฮาด มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่ดี มีระยะเวลาดำเนินงาน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 63 ส่วน

งานเยาวชน เป็นการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนเปราะบางที่อยู่ในสถานพินิจฯชัยภูมิ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา เพื่อให้เยาวชนประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ และเข้าสู่บริการทาสุขภาพ

ปัญหาที่พบ

– ครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนมีฐานะยากจน
– จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ครอบครัวตกงาน อยู่ในภาวะยากลำบาก

เด็ก

จำนวน 130 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวเมธาวี นินนานนท์

ที่อยู่จัดส่ง :
139/2 ม.10 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240

โทรหามูลนิธิ
0818789946
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก2,640

ยอดบริจาคแล้ว 1260

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก2,400

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก1,100

ยอดบริจาคแล้ว 200

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก130

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก66

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก40

ยอดบริจาคแล้ว 1260

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก38

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก27

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0