สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

กลุ่มลูกเหรียงเน้นในการทำกับเด็กเปราะบาง โดยยึดหลักการให้เยาวชนอยู่กับครอบครัว และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา เสื้อผ้า รวมไปถึงอาชีพของผู้ปกครองเด็ก นอกจากนี้ลูกเหรียงยังมีบ้านพักชั่วคราวกึ่งถาวรสำหรับเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ที่ไม่มีครอบครัวที่พึ่งพาอีกด้วย

ปัญหาที่พบ

– เด็กและครอบครัวในชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่มีงานทำ ไม่มีอาหาร

เด็ก

คนไร้บ้าน

ผู้หญิง

จำนวน 680 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ / นางสาวลัทธวรรณ มาสง

ที่อยู่จัดส่ง :
116 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรหามูลนิธิ
0814332495
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0