องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ปัญหาที่พบ

– คนในชุมชนไม่มีรายได้ ตกงานและไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อหาอาหาร
– ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อCovid-19 ที่เกิด ณ ปัจจุบัน

เด็ก

ผู้สูงอายุ

คนพิการ

จำนวน 380 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นายแสงทอง สุวรรณภาพ

ที่อยู่จัดส่ง :
52 ม.8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290

โทรหามูลนิธิ
0898415215
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก2,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก700

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก700

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ๋ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก70

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0