แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นแผนงานที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งแผนงานที่ทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมทางเพศมากขึ้น และผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าถึง “สุขภาวะ” ได้มากขึ้น

ปัญหาที่พบ

– ผู้พิการที่ประสบปัญหาบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วงช่วงวิกฤต COVID-19
– ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ
– อาหารไม่เพียงพอ

คนพิการ

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม

ที่อยู่จัดส่ง :
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรหามูลนิธิ
082-499-5353
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก5

ยอดบริจาคแล้ว 10

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก5

ยอดบริจาคแล้ว 5

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก2

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก2

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0