มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้านของกะเทย สาวประเภทสอง และคนข้ามเพศในประเทศไทย ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนผ่านการขับเคลื่อนและผลักดันในเชิงนโยบาย เพื่อลดการตีตรา การปฏิบัติ การคุกคาม ความรุนแรงทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางเพศสภาพ

ปัญหาที่พบ

– บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังขาดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานบริการในเวลากลางคืน ทำให้ยากที่จะหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันในเวลากลางวัน ผนวกกับสถานะทางเศรษฐกิจ

พนักงานบริการ

จำนวน 500 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณเจษฎ แต้สมบัติ

ที่อยู่จัดส่ง :
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ 25/25 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรหามูลนิธิ
0865974636
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 25

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 133

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020