มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ทำงานกับชุมชนชาวเขาเขตชายแดนไทยพม่า เน้นงานการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานถาวร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ประชาชนที่ดี

ปัญหาที่พบ

– ชุมชนบนที่สูงในจังหวัดเชียงราย กำลังเผชิญภัย 2 อย่างพร้อมๆ กัน คือ ไฟป่า หมอกควัน PM2.5 และสถานการณ์โควิด
– มีชาวบ้านที่ไปทำงานต่างประเทศและต่างจังหวัด เดินทางกลับมายังชุมชน เนื่องจากสถานประกอบการปิดตัว ขณะนี้ต้องกักตัวตามไร่ หรือนอกหมู่บ้าน และยังไม่เข้าหมู่บ้าน หลังจากนี้หากมีการเข้าหมู่บ้านก็ต้องมายังชีพกับครอบครัว ผลตามมาอาจเกิดกับแหล่งอาหาร ของป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ (ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ) รับผลกระทบจากปัญหาต่อสุขภาพ ไม่ได้รับการช่วยเหลือของรัฐ

เด็ก

ผู้สูงอายุ

จำนวน 1,624 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณเพียรพร ดีเทศน์

ที่อยู่จัดส่ง :
129/1 ถ.ป่างิ้ว ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรหามูลนิธิ
0814220111
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก1,900

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก500

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก93

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก93

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก80

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก65

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก65

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก65

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก50

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก45

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก15

ยอดบริจาคแล้ว 0