มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ทำงานกับชุมชนชาวเขาเขตชายแดนไทยพม่า เน้นงานการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานถาวร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ประชาชนที่ดี

ปัญหาที่พบ

– ชุมชนบนที่สูงในจังหวัดเชียงราย กำลังเผชิญภัย 2 อย่างพร้อมๆ กัน คือ ไฟป่า หมอกควัน PM2.5 และสถานการณ์โควิด
– มีชาวบ้านที่ไปทำงานต่างประเทศและต่างจังหวัด เดินทางกลับมายังชุมชน เนื่องจากสถานประกอบการปิดตัว ขณะนี้ต้องกักตัวตามไร่ หรือนอกหมู่บ้าน และยังไม่เข้าหมู่บ้าน หลังจากนี้หากมีการเข้าหมู่บ้านก็ต้องมายังชีพกับครอบครัว ผลตามมาอาจเกิดกับแหล่งอาหาร ของป่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
– กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ (ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ) รับผลกระทบจากปัญหาต่อสุขภาพ ไม่ได้รับการช่วยเหลือของรัฐ

เด็ก

ผู้สูงอายุ

จำนวน 1,624 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณเพียรพร ดีเทศน์

ที่อยู่จัดส่ง :
129/1 ถ.ป่างิ้ว ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทรหามูลนิธิ
0814220111
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก1,800

ยอดบริจาคแล้ว 1500

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก720

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก600

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก360

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก120

ยอดบริจาคแล้ว 104

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 50

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 50

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 100

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 50

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 50

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 50

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก44

ยอดบริจาคแล้ว 16

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020