แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จังหวัดปัตตานี

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นแผนงานที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งแผนงานที่ทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมทางเพศมากขึ้น และผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าถึง “สุขภาวะ” ได้มากขึ้น

ปัญหาที่พบ

– แม่เลี้ยงเดี่ยวประสบปัญหาจากการที่ตลาดถูกปิดไม่สามารถออกไปขายของได้ตามปกติ
-ไม่มีรายได้
– ขาดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค

เด็ก

ผู้หญิง

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม

ที่อยู่จัดส่ง :
124/1 ม.3 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

โทรหามูลนิธิ
082-499-5353
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก10

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก3

ยอดบริจาคแล้ว 2

หน้ากากผ้าผู้ใหญ๋ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก3

ยอดบริจาคแล้ว 2

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก2

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0