มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) เป็นมูลนิธิที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบทที่ย้ายถิ่นแล้วในประเทศไทย และเด็ก เยาวชน และแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านระบบการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มยช. เชื่อว่าคนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หากว่าพวกเขาได้รับโอกาสที่เหมาะสม

ปัญหาที่พบ

อาหารไม่เพียงพอ, ตกงาน, ไม่มีรายได้, ขาดแคลนอุปกรณ์ทำความสะอาด, ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน (เช่น แมสค์), ขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์, ขาดคนดูแล, หาซื้ออาหาร – ของใช้ ลำบาก, ขาดแคลนอาหารและของใช้เด็ก, เว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้ / ไม่มีที่กักตัว, ขาดแคลนยารักษาโรค

แรงงานข้ามชาติ

เด็ก

จำนวน 3,545 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว

ที่อยู่จัดส่ง :
59/118-120 ซ.เอกชัย 89/4 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม. 10150

โทรหามูลนิธิ
0891103812
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก21,270

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก21,270

ยอดบริจาคแล้ว 0

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก17,750

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก10,365

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก7,090

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก3,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก3,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก3,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก3,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก3,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก2,545

ยอดบริจาคแล้ว 60

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก2,545

ยอดบริจาคแล้ว 149

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก2,545

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก2,295

ยอดบริจาคแล้ว 336