มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก โดยต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี แข็งแรง ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีพัฒนาการและความสุขตามวัย มีความอบอุ่น ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต มีการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

ปัญหาที่พบ

– หลายครอบครัวขาดรายได้ รายได้ลดลง บางคนถูกลดค่าจ้าง 50 %
– บางคนมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานเพราะต้องหารายได้เลี้ยงคนในบ้านเป็นรายวัน
– หลายครอบครัวไม่ได้ไปทำงาน หรือตกงาน ทำให้ขาดรายได้
– ขาดแคลนเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อาหารแห้ง ข้าวสาร นม

เด็ก

ผู้สูงอายุ

คนพิการ

จำนวน 400 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวสุนีย์ สารมิตร

ที่อยู่จัดส่ง :
179 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง 2 ตำบลเทศบาลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรหามูลนิธิ
0850867800
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก21,764

ยอดบริจาคแล้ว 736

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก21,700

ยอดบริจาคแล้ว 800

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก21,654

ยอดบริจาคแล้ว 846

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก20,250

ยอดบริจาคแล้ว 2250

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก3,600

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก3,600

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก3,588

ยอดบริจาคแล้ว 12

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก900

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก790

ยอดบริจาคแล้ว 110

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก310

ยอดบริจาคแล้ว 400

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก235

ยอดบริจาคแล้ว 665

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก20

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020