สหทัยมูลนิธิ

มูลนิธิสหทัยให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพครอบครัวเพื่อป้องกันการทอดทิ้งเด็ก การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งแล้วให้ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นการชั่วคราว การส่งเสริมพัฒนาการเด็กคนไข้ในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์

ปัญหาที่พบ

– จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ครอบครัวรายได้ลดลงมาก จนอาจไม่พอที่จะเลี้ยงดูสมาชิก
– มีความเสี่ยงในเรื่องขาดแคลนอาหารการกินและสุขภาพ

ผู้หญิง

ผู้สูงอายุ

เด็ก

จำนวน 700 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวสุดธิดา พรเจริญ

ที่อยู่จัดส่ง :
850/33 ซอยปรีดีพนมยงค์36 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรหามูลนิธิ
0814938843
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร