มูลนิธิขวัญชุมชน

มูลนิธิขวัญชุมชน ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขและลดปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่ทำให้ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน กลายเป็นคนชายขอบในมิติสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และสนับสนุนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ พร้อมไปกับการสานพลังความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงานเพื่อชุมชน

ปัญหาที่พบ

– เด็กเปราะบางในพื้นที่ต้องการอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ สบู่ ผ้าอ้อม ข้าวสาร อาหารแห้ง
– พ่อแม่ต้องหยุดงานไม่มีใครรับจ้างให้ทำงานเพราะสถานประกอบการหยุดและปิดตัวลงหลายแห่ง
– เด็กๆซึ่งเป็นลูกของพวกเขายากลำบากมากทั้งในด้านอาหาร และ สุขภาพ

เด็ก

ผู้สูงอายุ

จำนวน 600 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสุภาพร ทองสุข และ นางสาวภัสรา พระแก้ว

ที่อยู่จัดส่ง :
มูลนิธิขวัญชุมชน เลขที่ 280/3 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรหามูลนิธิ
0817905876
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ข้าวสาร (5 ก.ก)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 160

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 1224

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 200

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 13

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 300

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 1

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 72

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 3000

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก100

ยอดบริจาคแล้ว 96

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก87

ยอดบริจาคแล้ว 61

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020