เพราะแต่ละคนมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน


เพราะแต่ละคนมีความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน infoAid จึงให้ความสำคัญกับการระดมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนแต่ละกลุ่มที่ไม่ใช่เพียงชุดยังชีพแบบมาตรฐาน เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นกลุ่มคนไร้บ้านอาจะต้องการปลากระป๋องมากกว่าข้าวสารเนื่องจากไม่มีหม้อหุงข้าว ในขณะที่นมผงหรืออาหารเด็กอ่อนมีความจำเป็นมากสำหรับครอบครัวเปราะบางที่มีเด็กอ่อน ซึ่งต่างไปจากกลุ่มแรงงานวัยหนุ่มสาว