มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้

เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายสภาการแพทย์แผนไทย ดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เน้น กลุ่ม โรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน ไต หัวใจ มะเร็ง ฯลฯ ให้กับพระสงค์ (ฟรี) ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

ปัญหาที่พบ

ในระยะยาวหรื่อช่วงฟื้นฟูหลังสถานการ ไวรัส-covid -19 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวการป้องกันการเจ็บป่วย เช่น โรคความดัน เบาหวาน ไต ฯลฯ

ผู้สูงอายุ

จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อ
แพทย์แผนไทย มานพ ปรพทุมทอง

ที่อยู่จัดส่ง :
วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง, เลขที 1 ถ.โชคสมาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรหามูลนิธิ
0869999080
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ข้าวสาร (5 กก.)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก30

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก12

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก2

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก1

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020