มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทำงานด้านการคุ้มครองทางสังคมให้แก่กลุ่มเด็กข้ามชาติและการเข้าถึงสิทธิแรงงานข้ามชาติการ รสมถึงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ปัญหาที่พบ

– ครอบครัวพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้รายได้ไม่เพียงพอ
– ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เด็ก

แรงงานข้ามชาติ

จำนวน 17,200 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นายสมพงค์​ สระแก้ว

ที่อยู่จัดส่ง :
25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง​ ถนนสหกรณ์​ ตำบลบางหญ้าแพรก​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสมุทรสาคร

โทรหามูลนิธิ
0855341595
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (ซอง)

ยังต้องการอีก3,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าเด็ก (ชิ้น)

ยังต้องการอีก2,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ข้าวสาร (5 กก.)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 200

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (ห่อ)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

หน้ากากผ้าผู้ใหญ่ (ชิ้น)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 670

แอลกอฮอล์ล้างแผล (ขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 360

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ปลากระป๋อง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

ไข่ไก่ (ฟอง)

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาล้างจาน

ยังต้องการอีก1,000

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020