เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

เป็นองค์กรที่ทำงานกับแรงงานนอกระบบ และผู้หญิง ในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดของแรงงานนอกระบบ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ และมาตรฐานแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบและ รณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมาย และนโยบายแก่แรงงานนอกระบบ

ปัญหาที่พบ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนกลุ่มนี้ ขาดรายได้อย่างมากและตกงาน

ผู้หญิง

แรงงานนอกระบบ

จำนวน 200 คน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณพุทธิณี โกพัฒน์ตา

ที่อยู่จัดส่ง :
677/6 ซ.ลาดพร้าว 5/1 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรหามูลนิธิ
0870414514
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

สบู่ (ก้อนหรือขวด)

ยังต้องการอีก400

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาล้างจาน (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำมันพืช (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผงซักฟอก (ถุง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

นม UHT (กล่อง)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสระผม (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ยาสีฟัน (หลอด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอนามัย (ห่อ)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำตาล (ถุง)

ยังต้องการอีก110

ยอดบริจาคแล้ว 0

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020