แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายสภาการแพทย์แผนไทย ดูแลอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เน้น กลุ่ม โรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน ไต หัวใจ มะเร็ง ฯลฯ ให้กับพระสงค์ (ฟรี) ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป

ปัญหาที่พบ

ในระยะยาวหรื่อช่วงฟื้นฟูหลังสถานการ ไวรัส-covid -19 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจะต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวการป้องกันการเจ็บป่วย เช่น โรคความดัน เบาหวาน ไต ฯลฯ

ผู้สูงอายุ

จำนวน 150 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม

ที่อยู่จัดส่ง :
ห้อง 325 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ (สถาบันวิจัยประชากรฯ) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรหามูลนิธิ
0824995353
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020