ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมกันช่วยส่งสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบาง


ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องตกงานหรือขาดรายได้ ถึงแม้รัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมา แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเหล่านั้น วันนี้ infoAid ขอเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน